Coraz więcej słyszy się o różnych testach prenatalnych, mających na celu określenie ryzyka najczęściej występujących trisomii płodu, bazujących na pomiarze proporcji chromosomów we krwi matki. Jednym z takich testów jest Harmony. Postanowiliśmy nieco przybliżyć jego działanie.

Czym jest test Harmony?

Jest to nieinwazyjny test prenatalny, polegający na badaniu krwi.  Test Harmony jest przeznaczony do wczesnej diagnostyki zespołu Downa i innych trisomii płodu. Daje także możliwość poznania płci płodu i wykrywa zaburzenia chromosomów X i Y.

Test Harmony ocenia ryzyko wystąpienia u płodu trisomii 21, 18 i 13, jednak nie wyklucza wszystkich nieprawidłowości.

Wykrywa on ponad 99% przypadków trisomii 21 u płodu, a odsetek wyników fałszywie dodatnich wynosi mniej niż 0.1%.

Kiedy można wykonać test Harmony?

Test Harmony można wykonać w 10 tygodniu ciąży. Warto zaznaczyć, że może on być wykonywany także na ciążach z zapłodnienia in vitro oraz w przypadku ciąży bliźniaczej.

Jak wygląda test Hamrony?

Do badania pobierane jest 20 ml krwi z żyły matki (nie płodu). Procedura jest analogiczna do pobrania krwi na badanie morfologiczne.

Jak długo czeka się na wynik testu Harmony?

Czas oczekiwania na wynik wynosi ok. 9-12 dni.

Inne testy prenatalne na rynku

Na rynku dostępne są również testy Sanco, Serenity, Panorama oraz Nifty. Ten ostatni był pierwszym i oryginalnym testem prenatalnym określającym trisomię płodu i do tej pory jest najdokładniejszym i najbardziej rozszerzonym testem.

Test Harmony a test Nifty

Poniżej przedstawiamy tabelę porównującą zakres badania Nifty oraz Harmony

Badanie Test NiftyTest Harmony
Trisomia 21 (zespół Downa)
Trisomia 18 (zespół Edwardsa)
Trisomia 13 (zespół Patau)
Zespół Turnera (X)
Zespół Klinefeltera (XXY)
Trisomia chromosomu X (XXX)
Zespół Jacobsa (XYY)
Płeć płodu
Trisomia 9
Trisomia 16
Trisomia 22
22q (zespół DiGeorge'a)
5p (zespół Cri-du-chat)
1p36
15q (zespół Angelmana)
15q (zespół Pradera-Williego)
4p Wolf-Hirschhorn
11q (zespół Jacobsena)
1q32.2 (zespół Van der Wanda)
16p12.2-p11.2
2q33.1
84 mikrodelecje
aneuploidie innych chromosomów
liczba chromosomów

Szukasz placówki w której możesz wykonać test Nifty?

Przejdź na podstronę – Gdzie wykonać Nifty?

Znajdziesz na niej najbliższą placówkę w swoim regionie. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.