TEST NIFTY ® PRO

Pobranie
próbki krwi

Wysyłka kopii
formularza świadomej zgody i
Wniosku testowego oraz
arkusza informacyjnego do BGI

Zamówienie odbioru próbek
krwi przez firmę kurierską

Wysyłka formularza świadomej
zgody i Wniosku testowego
wraz z próbką krwi do BGI

Wyniki testów dostępne
w ciągu 10 dni roboczych

TEST NIFTY® i NIFTY® pro – raporty

Zazwyczaj raport z Testu NIFTY® lub NIFTY® pro zostanie przesłany w ciągu pięciu dni kalendarzowych od momentu przybycia próbki do BGI. Raport wskaże prawdopodobieństwo wystąpienia u dziecka trisomii 21, trisomii 18, trisomii 13 oraz wysokiego ryzyka lub niskiego ryzyka. Powie Ci również, czy Twoje dziecko jest w grupie dużego ryzyka lub niskiego ryzyka w przypadku aneuploidii chromosomów płciowych Trisomii 9, Trisomii 16, Trisomii 22. Inne wyniki obejmują zespoły mikrodelecji / duplikacji a inne aneuploidie chromosomów zostaną wskazane w raporcie, jeśli zostaną wykryte. Podobnie jak w przypadku innych badań przesiewowych, wyniki NIFTY® i NIFTY® pro nie są stosowane w procedurze diagnostycznej.

TEST NIFTY – gdzie zrobić?

 

Ze względu na duże zainteresowanie badaniem NIFTY stale przybywa ilość placówek, gdzie można wykonać test. Pośród większych miejscowości znajdują się: Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Kraków, Lublin, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Łódź, Kielce, Katowice – jednak miast gdzie można wykonać badanie NIFTY jest o wiele więcej. Sprawdź wszystkie.


Sprawdź gdzie wykonasz Test Nifty


Poznaj najskuteczniejsze badanie prenatalne NIFTY PRO

 


Porównanie badań prenatalnych

 


Zakres Nifty Pro

 


Walidacja i wskazania

 


Dlaczego Nifty PRO

Skuteczność bezinwazyjnego Testu NIFTY

Badanie NIFTY daje wynik z 99,9% wykrywalnością, dla porównania inne nieinwazyjne metody:

 • w przypadku wyniku fałszywie negatywnego (prawdopodobieństwo poniżej 0,01%) pacjentka otrzymuje odszkodowanie w wysokości do kwoty około 240.000 zł. (zależne od kursu walutowego)
 • w przypadku wyniku pozytywnego pacjentka otrzymuje możliwość wykonania inwazyjnej amniopunkcji genetycznej lub zwrotu środków na amniopunkcję genetyczną do kwoty około 2.900 zł (zależne od kursu walutowego)

W którym tygodniu ciąży wykonać test NIFTY?

Test NIFTY można wykonać między 10, a 25 tygodniem ciąży, oczekiwanie na wynik wynosi 10 dni od momentu pobrania krwi. Badanie wykonywane jest z małej próbki krwi matki o masie 10 ml.

Komu zaleca się wykonanie testu NIFTY:

Badanie NIFTY powinny wykonać kobiety:

 • po ukończeniu 35 roku życia, które nie chcą się poddać inwazyjnemu badaniu genetycznemu
 • posiadające nieprawidłowy wynik wcześniejszych badań przesiewowych
 • których wyniki badań biochemicznych i ultrasonograficznych w pierwszym i drugim trymestrze ciąży sugerują duże ryzyko aneuploidii chromosomowych
 • które mają przeciwwskazania do inwazyjnych badań prenatalnych, takie jak łożysko przodujące, wysokie ryzyko poronienia

Test NIFTY można wykonać również w przypadku ciąży in vitro, ciąży u biorczyni komórki jajowej oraz ciąży mnogiej (tylko na obecność trisomii).

Przeciwwskazania do wykonania testu NIFTY:

 • w przypadku ciąży mnogiej powyżej dwóch płodów (ciąża bliźniacza nie jest przeciwwskazaniem)
 • wcześniejsze poddanie się terapii komórkami macierzystymi
 • gdy kobieta przeszła transfuzję krwi w ciągu 12 miesięcy przed zajściem w ciążę lub przeszła przeszczep narządów lub szpiku
 • w przypadku nosicielstwa chromosomalnej aneuploidii, chimerii chromosomowej, mikrodelecji i mikroduplikacji chromosomowych

Dlaczego warto wykonać test NIFTY?

Bezpieczeństwo

W czerwcu 2015 roku badanie NIFTY uzyskało uzyskało europejski certyfikat EC Certificate – Full Quality Assurance, który potwierdza spełnienie wymagań dyrektywy 98/79/EC, dotyczącej wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro.

Odszkodowanie/ zwrot kosztów

W przypadku wyniku fałszywie negatywnego (prawdopodobieństwo poniżej 0,01%) pacjentka otrzymuje odszkodowanie w wysokości do kwoty około 240.000 zł. (zależne od kursu walutowego).
W przypadku wyniku pozytywnego pacjentka otrzymuje możliwość wykonania inwazyjnej amniopunkcji genetycznej lub zwrotu środków na amniopunkcję genetyczną do kwoty około 2.900 zł (zależne od kursu walutowego).

Wszechstronność

Nifty Pro może testować ponad 80 rodzajów zespołów mikrodelecji i mikroduplikacji. Badanie NIFTY zyskuje coraz większą popularność, do tej pory wykonano ponad 9 400 000 testów.

Badanie NIFTY– wynik pozytywny

Pozytywny wynik testu NIFTY nie jest ostateczną diagnozą ani wskazaniem terminacji ciąży. Kolejnym krokiem jest badanie inwazyjne:

 • amniopunkcja
 • biopsja trofoblastu
 • pobranie krwi drogą kordocentezy
 • analiza kariotypu
 • FISH
 • analiza mikromacierzy (CGH)
 • test SNP
 • OF-PCR
 • NGS i inne