Badanie NIFTY (ang. Non Invasive Fetal Trisomy Test) to nieinwazyjne badanie genetyczne, pozwalające na wykrycie zespołu Downa, zespołu Edwardsa i zespołu Patau. Wskaźnik wykrywalności testu wynosi aż 99,9% procent.

Badanie NIFTY – na czym polega?

Jest to test prenatalny, który precyzyjnie określa ryzyko trisomii płodu. Ponadto test NIFTY pozwala także wykryć aneuploidie chromosomów płci, wybrane zespoły mikrodelecyjne oraz daje możliwość poznania płci dziecka.

Trisomie chromosomów 21, 18 i 13 to najczęściej występujące zespoły wad wrodzonych, które są wywołane obecnością kopii chromosomu 21, 18 lub też 13.

Według danych statystycznych:

 • 1 na 800 dzieci rodzi się z zespołem Downa, za co odpowiada trisomia 21
 • 1 na 6000 dzieci rodzi się z zespołem Edwardsa, za co odpowiada trisomia 18
 • 1 na 10 000 dzieci rodzi się z zespołem Patau, za co odpowiada trisomia 13

Bezinwazyjny test NIFTY

Bezpieczeństwo testu NIFTY wynika ze sposobu przeprowadzenia badania, które polega na wyizolowaniu materiału genetycznego dziecka, znajdującego się we krwi obwodowej matki. Próbka jest badana za pomocą technik sekwencjonowania – taka procedura eliminuje ryzyko infekcji wewnątrzmacicznej czy też poronienia.

test nifty

Źródło: parenting.pl/test-nifty

Skuteczność testu NIFTY

Test NIFTY daje wynik z 99,9% wykrywalnością, dla porównania inne nieinwazyjne metody:

 • badania biochemiczne krwi matki: test PAPP-A, test beta-hCG – 60-80% wykrywalności, 5% fałszywych wyników dodatnich
 • USG – badanie przezierności karkowej + test PAPPA i beta-hCG – 90-95% wykrywalności, 5% fałszywych wyników dodatnich

Kiedy wykonać test NIFTY?

Test NIFTY można wykonać między 10, a 25 tygodniem ciąży, oczekiwanie na wynik wynosi 10 dni od momentu pobrania krwi.

Zaleca się wykonanie testu NIFTY:

 • kobietom po 35 roku życia, które nie chcą się poddać inwazyjnemu badaniu genetycznemu
 • kobietom posiadającym nieprawidłowy wynik wcześniejszych badań przesiewowych
 • kobietom, których wyniki badań biochemicznych i ultrasonograficznych w pierwszym i drugim trymestrze ciąży sugerują duże ryzyko aneuploidii chromosomowych
 • kobietom, które mają przeciwwskazania do inwazyjnych badań prenatalnych, takie jak łożysko przodujące, wysokie ryzyko poronienia, zakażenie HBV, HIV

Test NIFTY można wykonać również w przypadku ciąży in vitro, ciąży u biorczyni komórki jajowej oraz ciąży mnogiej (tylko na obecność trisomii).

Przeciwwskazania do wykonania testu NIFTY:

 • ciąża mnoga powyżej dwóch płodów (ciąża bliźniacza nie jest przeciwwskazaniem)
 • wcześniejsze poddanie się terapii komórkami macierzystymi
 • przejście transfuzji krwi w ciągu 6 miesięcy przed zajściem w ciążę
 • przejście przeszczepu narządów
 • przejście przeszczepu szpiku
 • nosicielstwo chromosomalnej aneuploidii, chimerii chromosomowej, mikrodelecji i mikroduplikacji chromosomowych

Bezpieczne badanie NIFTY

W czerwcu 2015 roku badanie NIFTY uzyskało uzyskało europejski certyfikat EC Certificate – Full Quality Assurance, który potwierdza spełnienie wymagań dyrektywy 98/79/EC, dotyczącej wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro.

Test NIFTY– wynik pozytywny

W momencie kiedy wynik testu NIFTY jest pozytywny, nie jest on ostateczną diagnozą, ani wskazaniem terminacji ciąży. Kolejnym krokiem jest badanie inwazyjne:

 • amniopunkcja
 • testy PAPPA
 • testy beta- hCG

Gdzie wykonać test NIFTY?

Posiadamy bazę placówek oferujących wykonanie testy NIFTY – Gdzie wykonać test NIFTY

Znajdź najbliższy siebie punkt i zapisz się na wizytę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.